PLAYER PROFILES部員の紹介

冨髙 翔吾

冨髙 翔吾

Syogo Tomitaka

学生コーチ
2回生
  • 学部学科
    経 経
  • 出身校
    香住丘高
  • 自己PR
    全力プレーとフルスイングでチームの勝利に貢献します。
選手ページへ